1.jpg

2.jpg

炮聲隆隆硝煙瀰漫
火砲直瞄實彈射擊展開

2020-06-11 網易軍事

近日,新疆軍區某團火力營赴陌生地域開展某型火砲直瞄實彈射擊訓練,提升部隊實戰化訓練水平。實彈射擊現場硝煙瀰漫,場景震撼。

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

    全站熱搜

    神仙、老虎、狗 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()